Laatste Nieuws

Informatie over Tel Aviv, Israel en de bezetting/belegering.

“Het gaat langzaam aan de goede kant op”, verklaarde burgemeester van der Laan in Augustus. Hoe serieus kunnen we dit nemen.
De werkgroep ‘staat van beleg’ laat iets heel anders zien. Het gaat juist slechter dan ooit, een spiraal naar beneden, waar we geen goede vooruitzichten van mogen verwachten. Moet Amsterdam daar nou een samenwerkingsband mee aangaan?
De blokkade is niet opgeheven en iedereen binnen en buiten Gaza weet dat er weer een nieuwe aanval komt. Niet dit jaar, dan volgend jaar. De situatie in de Westbank is weer aan het verslechteren, hetgeen in 2013 een voorbode was van de militaire escalatie die geleid heeft tot massa-arrestaties in de West Bank en de vernietiging van Gaza en haar inwoners.

Parijs, 13 augustus: “Feestelijke Tel Aviv dag op zomerstrand aan de Seine”.  Project van het stadsbestuur.

De misdadige aanval op Gaza heeft nog geen jaar geleden enorm veel slachtoffers en schade gemaakt. Honderdduizenden kinderen hebben nog last van een post traumatisch stress syndroom en er is nog geen enkel gebouw hersteld. Maar ondanks deze oorlogsmisdaden en de protesten ertegen, zadelt het Parijze stadsbestuur haar bevolking ongewild op met een kritiekloze normalisering van Israels beleid, dat in feite gesanctioneerd dient te worden vanwege grove en talrijke schendingen van internationaal recht.
Wat bezielen de stadsbesturen van Parijs en Amsterdam dat ze haar burgers en landgenoten in zo’n doelbewuste vriendschapsrelatie met Israel willen brengen? Waarom staan donderdag 13 augustus in Parijs honderden agenten klaar om de verwachte protesten tegen het ‘feestelijke’ Tel Aviv strandje neer te slaan?
Zowel Frankrijk als Nederland hebben onlangs in een wetswijziging de mogelijkheid tot digitale staatscontrole aanzienlijk uitgebreid. De bewakings-technologie mag dus weer uitgebreid worden. Is dat het project dat ze samen met Israel willen ontplooien? Tel Aviv is het ontwikkelcentrum van deze  technologieen, die dagelijks uitgetest worden voor o.a. de handhaving van een repressief bezettingssysteem en institutionele discriminatie. De bewaking van het Tel Aviv strand langs de Seine op 13 augustus zal indruk- zorgwekkend zijn. Ook in de Duitse hoofdstad, Berlijn, is gelobbied voor een Tel Aviv beachparty, en waren er zondag 29 augustus felle protesten.

Het stadsbestuur van Ramallah weigert een overeenkomst, die gelijktijdig ook een overeenkomst met een stad van de bezettingsmacht inhoudt.

De gemeente  Ramallah heeft bevestigd dat zij geen samenwerkings-, vriendschaps-, of stedenband overeenkomst tekent met welke stad dan ook in de wereld, als deze niet berust op het erkennen van de rechten van het Palestijnse volk, zoals die zijn vastgelegd door de internationale gemeenschap. Verder tekent de gemeente geen overeenkomsten waarbij een stad van de bezetter een derde partij is, of parallel loopt met een gemeente behorende tot de bezetter, als derde partij.

Burgermeester en wethouder van Amsterdam gaan toch naar Tel Aviv om de omstreden samenwerking te bespreken

Op 1 juli steunden de VVD, D66, PvdA en het CDA, samen een meerderheid in de gemeenteraad, het aangepaste voorstel van de burgermeester, waarmee verder onderzoek naar het fel bekritiseerde samenwerkingsverband door kan gaan. In september zullen burgemeester van der Laan en wethouder Ollongren (o.a. Economie,  Kunst en Cultuur, Lokale Media) Tel Aviv bezoeken tijdens het DLD Tel Aviv Innovation Festival om deze omstreden plannen daar te bespreken.
De D66 wilde zelfs meer: ook een bezoek van burgermeester van Tel Aviv (en Ramallah) in Amsterdam. Een motie daarover werd eveneens aangenomen.

Berichtgeving hierover in de landelijke Media:

Het heet geen ‘Stedenband’ meer. Waarover gaat de raad op 1 juli 2015 dan wel stemmen?

Omdat hij weet dat er voor een stedenband geen draagvlak is, heeft burgemeester Van der Laan een andere constructie bedacht om Amsterdam te verbinden aan Tel Aviv/Yafo, de stad die gebouwd is op de ruines van Yafa, tot 1948 een bloeiende Palestijnse stad, en waar racisme en institutionale discriminatie van de weinig overgebleven autochtonen (Palestijnen) gemeen goed is.

Het nieuwe plan is om tijdens een werkbezoek aan Tel Aviv (en Ramallah) te onderzoeken hoe het zelfde doel toch vormgegeven kan worden, in een ‘samenwerkingsverband’ in plaats van een stedenband. Ach what’s in a name…  Amsterdam zegt nog steeds NEE tegen wat voor band dan ook met Tel Aviv!